مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word

مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word

مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات - word

مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع مشکلات 

فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد - word

تعداد صفحات : 23

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : فهرست

دارای : پاسخ کوتاه

دارای : پاسخ مفصل

دارای: مقدمه

دارای : سخن پایانی

دارای : منبع

 

محتوا

پاسخ کوتاه ,

مقدمه ,

اولین مشکل فضانوردان در فضا عدم تطابق سریع بدن با فشار ,

از مشکلات فضانوردان وقوع بیماری های متعدد است ,

دلهره و اضطراب عاملی که از بزرگترین مشکلات فضانوردان ,

اقامت در فضا و نیازهای طبیعی از مشکلات فضانورد در فضا ,

مشکل زباله های فضایی ,

پرتوهای مضر خورشیدی ,

 غذای فضانوردان ,

بهداشت فضانوردان ,

مشکلات فضانوردان از زبان کتاب ران گاران و تجربیات فضانوردهای دیگر ,

 بی وزنی ,

خوابیدن ,

توجه به زمان ,

ضایعات بدن ,

چشم انداز ,

فناوری ناسا در تشخیص اولیه تغییرات سیستم ایمنی فضانوردان ,

سخن پایانی ,

منبع ,